Khách sạn Xavia

Thanh Tam Resort Lang Co
Số 9 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
+84 258 371 2222
+84 258 371 2223
Please leave us your complete contact information, so that we can get back to you to reserve your next exceptional experience at Thanh Tam Resort Lang Co.