Đặt phòng

Phòng trống
Loại phòng Giá phòng Số phòng Giá

Phòng Superior

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
2.100.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Deluxe

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
2.500.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Premier

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
3.000.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Family

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
4.000.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Suite

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
5.000.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng XAVIA Suite

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
10.000.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại
Giá này đã bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ
Tổng giá: Liên hệ để biết giá